สมาชิกนิติบุคคล

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย - CEAT has 109 registered members

Search criteria

สมาชิกนิติบุคคล
Quick Contact
2001
บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา อาร์ เค วี จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2001
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2258-4838
Primary Email: rkvco@kbc.th.com
Website: www.rkv.co.th
2002
บริษัท ไทยเอนยิเนียริ่งคอนซัลแตนทส์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2002
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 02-735-1991-2
Primary Email: tec1.thailand@gmail.com
Website: www.tec.co.th
2005
บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเชียเทคโนโลยี่ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2005
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2713-3888
Primary Email: seatec@seatec.co.th
2008
บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2008
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2642-1200
Primary Email: kecha_tr@eec.co.th
Website: www.eec.co.th
2009
บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2009
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2636-7510-17, 0-2636-7526-46
Primary Email: paiboon@aec-th.com
2010
บริษัท เมตริก จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2010
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2361-7744-54
Primary Email: metric@metric.co.th
2014
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2014
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2509-9000
Primary Email: teamintl@team.co.th
2015
บริษัท แอ็คคอนซัลแทนส์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2015
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2240-3431-7
Primary Email: admin@actconsultants.co.th
2017
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2017
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2934-3233-47
Primary Email: cot@cot.co.th
Website: www.cot.co.th
2018
บริษัท ไทย เอ็มเอ็ม จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2018
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2-491-5300
Primary Email: thaimm@thaimottmac.com
2020
บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2020
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2681-6669
Primary Email: suwit@proentech.com
2021
บริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2021
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2184-2728-32
Primary Email: chadaporn_c@able.co.th
2024
บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2024
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2259-3867-9
Primary Email: we@weconsultants.co.th
2025
บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2025
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2-943-9600-10
Primary Email: panya@panyaconsult.co.th
2027
บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาคและคณะ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2027
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2644-6666
Primary Email: tor@tace.co.th
2028
บริษัท บี.ซี.เอ็ม. วิศวกรที่ปรึกษา จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2028
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2530-9438-42
Primary Email: admin@bcmcoltd.com
2030
บริษัท จีโอ-เทคโนโลยี คอนซัลแต้นท์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2030
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2672-3010
Primary Email: gtc@gtc.co.th
Website: www.gtc.co.th
2031
บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2031
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-29439627-9
Primary Email: chayapat@transconsult.co.th
2034
บริษัท เรียลเอสเตท คอนซัลแทนท์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2034
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2934-1850-2
Primary Email: realcon@cot.co.th
Website: -
2035
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2035
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2718-2785-9
Primary Email: email@pps.co.th
Website: www.pps.co.th
2036
บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2036
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2215-3870
Primary Email: main@progress.co.th
2038
บริษัท ไอ อีซีเอ็ม จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2038
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2642-1160-4
Primary Email: wichan_sw@iecm.co.th
Website: -
2039
บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2039
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2509-9050-6 ต่อ 148
Primary Email: sukanlaya_k@attconsult.com
2043
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2043
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2618-4288
Primary Email: parnu@sts.co.th
Website: www.sts.co.th
2045
บริษัท แมคโครคอนซัลแตนท์ส จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2045
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2939-0511-5
Primary Email: macro01@ksc.th.com
Website: -
2047
บริษัท คอนซัลติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49 จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2047
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2261-8263-8
Primary Email: cm49@cm49.co.th
2048
บริษัท เอพซิลอน จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2048
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2920-9930-4
Primary Email: epsilon@epsilon.co.th
Website: -
2049
บริษัท เทสโก้ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2049
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2258-1320,0-2259-6575
Primary Email: tesco007@ksc.th.com
Website: -
2050
บริษัท คอนซัลติ้ง เอนยิเนีย จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2050
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 02-391-9515
Primary Email: cec2523@hotmail.com
Website: -
2054
บริษัท เอ็นยิเนียริ่งพลัส จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2054
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2318-4136-7
Primary Email: enplus@enplus.co.th
Website: -