ข่าวต่างประเทศ

 • ประชุมนานาชาติ FIDIC ASIA PACIFIC CONFERENCE 2023, BANGKOK
  Thursday, 27 July 2023 09:59
  ด้วยสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนานาชาติ FIDIC ASIA PACIFIC CONFERENCE 2023, BANGKOK ภายใต้ชื่อ “Engineering...
 • New Normal in Engineering Consultancy
  Friday, 13 August 2021 09:37
  Download Presentation Speaker FIDIC Asia-Pacific Online Interim Conference "New Normal in Engineering Consultancy, CSR: Crisis, Survival and...
 • FIDIC ASPAC 2019
  Monday, 15 July 2019 11:32
  ด้วยคณะกรรมการอำนวยการ พ.ศ.2562-2564 ได้นำทีมโดย ดร.วิทูร เจียมจิตต์ตรง นายก วปท. และคณะกรรมการ วปท. ได้เข้าร่วมประชุม FIDIC-ASPAC 2019  New...
 • การประชุม FACE ที่จังหวัดเชียงใหม่
  Wednesday, 07 September 2016 16:32
  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ในฐานะสมาชิกของ Federation of Asean Consulting Engineers (FACE)...
 • FACE Annual General Meeting 2015 24-25 April 2015
  Tuesday, 28 April 2015 09:26
  ด้วย ดร.วิทูร เจียมจิตต์ตรง อุปนายกงานต่างประเทศของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุม FACE Annual General Meeting 2015...