สมาชิกนิติบุคคล

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย - CEAT has 113 registered members

Search criteria

สมาชิกนิติบุคคล
Quick Contact
2054
บริษัท เอ็นยิเนียริ่งพลัส จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2054
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2318-4136-7
Primary Email: enplus@enplus.co.th
Website: -
2056
บริษัท เอส แอนด์ เอสโซซิเอทส์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2056
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2722-9988
Primary Email: sasa@inet.co.th
Website: -
2058
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2058
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2532-3623-33
Primary Email: admin@index.co.th
2060
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2060
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2975-9300
Primary Email: maa@maathai.com
2061
บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2061
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2937-3456
Primary Email: arunchai@inet.co.th
2062
บริษัท พาวเวอร์กริด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2062
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2968-9832-4
Primary Email: wongsathid@powgrid.com
2064
บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง ดีไซน์ คอนซัลแตนส์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2064
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 053-140274-5
Primary Email: edc@loxinfo.co.th
Website: -
2065
บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2065
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2591-3792,0-2591-3798
Primary Email: sigec_23@yahoo.co.th
Website: -
2066
บริษัท วิชชากร จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2066
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2972-8882
Primary Email: wishakorn@asianet.co.th
Website: -
2070
บริษัท ไดนามิค เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2070
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2713-3888; 02-381-8325
Primary Email: dynamic4@dec.th.com
2072
บริษัท พี.วี.เอส.-95 คอนซัลแต้นซ์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2072
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 02-942-3563-5 , 02-942-3570
Primary Email: consult@pvs95.com
Website: -
2073
บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2073
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 02-3187235
Primary Email: -
Website: -
2076
บริษัท ว.และสหาย คอนซัลแตนตส์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2076
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2318-8533
Primary Email: info@wasso.co.th
2077
167 ซ.สุขุมวิท56 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10250
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2077
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2158-2675-8
Primary Email: bpac@bangkokplanner.co.th
2079
บริษัท บิลเดอร์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2079
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2745-6294-7
Primary Email: bcc@buildercons.com
2081
บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2081
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2751-5100-5
Primary Email: urairat@cel.co.th
Website: www.cel.co.th
2082
บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2082
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 053-355-666-7
Primary Email: ppsnorth@loxinfo.co.th
Website: -
2083
บริษัท พีบี เอเชีย จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2083
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2343-8866
Primary Email: info.th@wsp.com
Website: -
2085
บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2085
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2158-1228-30
Primary Email: chamnan151@yahoo.com
Website: -
2088
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2088
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2168-7395-98
Primary Email: contact@iec-thailand.com
2089
บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา พี.เอช.2000 จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2089
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2960-0251-4
Primary Email: ph2000hq@ph2000.co.th
2090
บริษัท เอ๊ปเซ่ คอนซัลท์แตนท์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2090
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2928-5630
Primary Email: samard@fseworld.org
2092
บริษัท อลานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2092
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2036-0953
Primary Email: admin@alana.co.th
2093
บริษัท ฟิวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2093
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2392-5375
Primary Email: fusion@fusionfiresafety.com
2097
บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2097
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2679-9079-84
Primary Email: mitr@mitr.com
Website: www.mitr.com
2098
บริษัท อินทิกรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2098
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2261-1561-4
Primary Email: integral-ho@hotmail.com
2099
บริษัท ดีเอสพีเอ็ม จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2099
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2930-0454
Primary Email: dspm@dspm.co.th
2104
บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2104
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2931-8872-3
Primary Email: apai_future@yahoo.com
2106
บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2106
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 02-363-7723
Primary Email: contact_gfe@gfe.co.th
Website: www.gfe.co.th
2107
บริษัท ไทยคอนซัลแตนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2107
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 02-243-0761
Primary Email: tcec01@yahoo.com
Website: -