การจัดการและการบริหารสัญญา FIDIC

การจัดการและการบริหารสัญญา FIDIC
FIDIC Contract Management and Administration Course  (Module 4)

 Slide FIDIC M.4 67 Rev.1

วันที่ 3-4 เมษายน 2567

โดยวิทยากร 

- นายนพดล ใจซื่อ

- ดร.มาลัย ชมภูกา

ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนที่นี่  https://forms.gle/Q6MdvHA9b2baMLN88 รับเพียง 30 ท่านเท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
โทร.02-935-6440, 02-949-065

poster FIDIC M.4