วปท. เข้าร่วมหารือ แสดงความยินดีรับตำแหน่งนายกสภาวิศวกรคนใหม่ รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์

นายชวลิต จันทรรัตน์ นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) และคณะกรรมการอำนวยการ พ.ศ.2564-2566 ได้เข้าร่วมหารือ แสดงความยินดีรับตำแหน่งนายกสภาวิศวกรคนใหม่ และสวัสดีปีใหม่ 2565 กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ สำนักงานสภาวิศวกร

1 2 3
4 5 6