แถลงข่าว "วิเคราะห์ความเสี่ยงสถานการณ์อุทกภัยปี 2564"

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) โดย คุณชวลิต จันทรรัตน์ นายก วปท. ร่วมกัน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

แถลงข่าว "วิเคราะห์ความเสี่ยงสถานการณ์อุทกภัยปี 2564 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม 4 อาคาร วสท. กรุงเทพฯ ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ เอกสารแนบ และสามารถชมย้อนหลังได้ที่นี่ https://fb.watch/8mdkvlRMXQ/