ศึกษาดูงานโครงการทางพิเศษ สายพระราม3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญา 4

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประะเทศไทย (วปท.) ได้จัดศึกษาดูงานโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญา 4 (งานก่อสร้างสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสนามส่วนกลางของโครงการฯ (ฝั่งธนบุรี) ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
โดย ดร.ณัฏฐวุฒิ อุทัยเสน กรรมการ วปท. เป็นผู้แทนมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 
01 exat 02 exat 02 exat
04 exat 05 exat 06 exat
07 exat 08 exat 09 exat