ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่1)

ศึกษาดูงาน

โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1 )

Slide rayone

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/wrJ3PRhNT5zEvL6P7

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โทร. 02-935-6440, 02-949-0651

 Poster ดูงานมาบตาพุด   Rev.1