ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๘

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรม เดอะ สุโกศล  ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร 

สามารถดูผลการเลือกตั้งได้ที่นี่ (ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๘)

Board CEAT 66 68