ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.)

เสวนาพิเศษ "มุมมองต่อวิศวกรที่ปรึกษา : จากอดีตสู่ปัจจุบัน คุณค่าที่แปรเปลี่ยน"

และ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
Poster ประชุมใหญ่ ประชาสัมพันธ์

 สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

พร้อมรับฟังเสวนาพิเศษ "มุมมองต่อวิศวกรที่ปรึกษา : จากอดีตสู่ปัจจุบัน คุณค่าที่แปรเปลี่ยน?"

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 13.20 - 16.30 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.00 น.)

ทั้งนี้ สมาชิกสามรถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่นี่ (เอกสารประกอบการประชุม) 

ceat01  ceat02 ceat03
 ceat04 ceat05 ceat06
ceat07 ceat08 ceat09