ขอเชิญสมาชิก วปท. และบุคคลทั่วไป ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ วปท.

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ได้จัดทำวารสารวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ และประสบการณ์การทำงาน ของวิศวกรในสาข่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันประสบการณ์การทำงาน หรือองค์ความรู้ใหม่ในด้านวิศวกรรมสู่สาธารณะ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม

ทั้งนี้ วปท. ขอเรียนเชิญ สมาชิก วปท. และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ วปท. ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โทร. 02-935-6440, 02-949-0651 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบนี้ (เอกสารแนบ)