คุณชวลิต จันทรรัตน์ นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.)ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง THE STATES TIMES "จับตาน้ำปี 64"

คุณชวลิต จันทรรัตน์ นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง THE STATES TIMES

"จับตาน้ำปี 64" เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ผู้สนใจสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่