แบบสอบถามความสนใจโปรแกรม BIM จาก Autodesk

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ใคร่ขอความร่วมมือกับสมาชิกนิติบุคคล วปท. ทุกท่าน โปรดกรอกแบบสอบถามความสนใจโปรแกรม BIM จาก Autodesk ทั้งนี้ บริษัท Autodesk ให้สิทธิในการซื้อโปรแกรม BIM ในราคาพิเศษสำหรับสมาชิก วปท.

ทาง วปท. จึงมีความประสงค์จะรวบรวมรายชื่อผู้ที่สนใจ จำนวนที่ต้องการซึ่งจะนำไปใช้ในการขอข้อเสนอราคาพิเศษให้กับทุกท่านต่อไป

สมาชิกฯ สามารถเข้าไปกรอกแบบสอบถามความสนใจโปรแกรม BIM จาก Autodesk ได้ที่นี่ https://forms.gle/46xf4j2Xa1nju8iw7