อบรมเชิงปฏิบัติการ FIDIC Module 4 "การบริหาร และการดำเนินการสัญญา FIDIC"

อบรมเชิงปฏิบัติการ FIDIC Module 4 “การบริหาร และการดำเนินการสัญญา FIDIC” 

FIDIC M4  5 66

 

วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2566

ณ ห้องรามคำแหง ชั้น 2 โรงแรม เอสซี ปาร์ค  กรุงเทพฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ https://forms.gle/JgwEdpCR2D13Y3oDA 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โทร. 02-935-6440, 02-949-0651

กำหนดการ

FIDIC M.4 Rev.1 11 07 66 agenda Module 4 66