สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเรื่อง “Time to Disrupt Managing Construction Document Through EDMS”

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเรื่อง “Time to Disrupt Managing Construction Document Through EDMS”

โดยมีนายนพดล ใจซื่อ อุปนายกวิชาการ วปท. เป็นวิทยากรร่วมกับ บริษัท ควอนตัม พีพีพี คอนซัลติ้ง จำกัด และได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ควอนตัม พีพีพี คอนซัลติ้ง จำกัด และ Conzol Solutions Limited ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565  ณ โรงแรม แลงคาสเตอร์ ถนนเพชรบุรี

edms 1 edms 2 edms 3