สัมมนา "Paperless ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ในงานก่อสร้างและบริหารสัญญาจริงหรือไม่"

ฟรี "Paperless ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ในงานก่อสร้างและบริหารสัญญาจริงหรือไม่"

Paperless 12 5 66

รับเพียง 40 ท่านเท่านั้น

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ณ โรงแรม The Emerald Hotel Bangkok

หรือลงทะเบียนได้ที่นี่ https://forms.gle/TiN8R4FuD4AGMxfw9 

ดูรายละเอียดและกำหนดการได้ที่นี่ รายละเอียดและกำหนดการ  

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โทร. 02-9356440, 02-949-0651

  agenda Paperless