ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม "Introduction to BIM for Construction Management"

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม  "Introduction to BIM for Construction Management"

intro bimjpg

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566
จัดโดย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
สถานที่ : ห้องปฎิบัติการ BIM ชั้น 3 อาคาร วสท.
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนการฝึกอบรมผ่าน
https://forms.gle/Jp5Jsf7G2Py84B1K8
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-935-6440 หรือ 02-949-0651

poster BIM