ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม "Introduction to BIM for Construction Management"

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม  "Introduction to BIM for Construction Management"

intro bimjpg

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566
จัดโดย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
สถานที่ : ห้องปฎิบัติการ BIM ชั้น 3 อาคาร วสท.

1.bim 2.bim 3.bim

 

Poster BIM Rev.1