โครงการอบรมหลักสูตร FIDIC Module 4 "การบริหารและการดำเนินการสัญญา FIDIC"

โครงการอบรมหลักสูตร FIDIC Module 4 "การบริหารและการดำเนินการสัญญา FIDIC" ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

fidic 4 1 fidic 4 2 fidic 4 3