Monday, June 25, 2018
   
Text Size

Site Search

ประชุมหารือ CEO Forum

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ได้จ้ดให้มีการประชุม CEO Forum  ณ ร้านสตีลเลอร์ เรสเตอรองท์ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ โดยมี CEO ของบริษัทสมาชิก วปท. จำนวน 19 บริษัทได้เข้าร่วมหารือ

 20161102 112713 20161102 114336 
 img 0750  img 0753

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

1 2 3 4 temca qtcgroup