Monday, October 26, 2020
   
Text Size

Site Search

เคล็ดลับของการบริหารก่อสร้างให้รวดเร็ว ด้วยระบบบริหารจัดการเอกสาร Conzol

สัมมนาฟรี สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอเรียนเชิญสมาชิก วปท. และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาทางวิชาการ "เคล็ดลับของการบริหารก่อสร้างให้รวดเร็ว ด้วยระบบบริหารจัดการเอกสาร Conzol" ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ห้องรัชดา 11 (อาคารโรงแรมชั้น1) โรงแรม รามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค  สมาชิก วปท. และผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายะละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (เอกสารแนบ) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โทร. 02-935-6440, 02-949-0651 รับจำนวน 40 คนเท่านั้น 

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

1 2 3 temca