Thursday, June 27, 2019
   
Text Size

Site Search

บุกแดนมังกร...ดูงานรถไฟฟ้าความเร็วสูง ก่อนวิ่งโลดแล่นในไทย

ด้วยสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานรถไฟฟ้าความเร็วสูง ณ เมืองชิงเต่า และปักกิ่งโดยมีวัตถุประสงค์ให้วิศวกรไทย และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าชมเทคโนโลยีบางส่วนของการผลิตและก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง รวมถึงจะได้รับฟังการบรรยายสรุปขั้นตอนก่อนที่จะเริ่มต้นการก่อสร้าง กระบวนการผลิต และระบบเทคโนโลยีต่างๆ ในการผลิตและก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง วปท. ขอเรียนเชิญ สมาชิก วปท. และผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมศึกษาดูงาน โครงการเสริมศักยภาพวิศวกรไทยสู่สากล "บุกแดนมังกร...ดูงานรถไฟฟ้าความเร็วสูง ก่อนวิ่งโลดแล่นในไทย" ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โทร. 02-935-6440, 02-934-5261 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบนี้ (เอกสารแนบ) รับเพียง 25 ที่เท่านั้น

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

1 2 3 4 temca qtcgroup