Wednesday, May 22, 2019
   
Text Size

Site Search

ขอเรียนเชิญสมาชิก และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา "ระบบจอดรถอัตโนมัติ เพื่อชีวิตคนในเมือง"

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอเรียนเชิญสมาชิก วปท. และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังการสัมมนาเรื่อง "ระบบจอดรถอัตโนมัติ เพื่อชีวิตคนในเมือง" ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. ทั้งนี้ ท่านใดสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบนี้ (เอกสารแนบ) หรือสอบถามได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โทร. 02-935-6440,02-949-0651,02-934-5261 รับจำนวนเพียงแค่ 60 ท่านเท่านั้น (ฟรี) (รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา)

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

1 2 3 4 temca qtcgroup