Wednesday, August 21, 2019
   
Text Size

Site Search

การไกล่เกลี่ยกับการสร้างสันติสุขในสังคมไทย

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอเรียนเชิญสมาชิก วปท. และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการสัมมนา "การไกล่เกลี่ยกับการสร้างสันติสุขในสังคมไทย" ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร วสท. ท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โทร. 02-935-6440, 02-949-0651 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบนี้ (เอกสารแนบ) ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวน 30 ท่านเท่านั้น

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

1 2 3 4 temca qtcgroup