Saturday, November 28, 2020
   
Text Size

Site Search

image image image
ABOUT CEAT The Consulting Engineers Association of Thailand (C E A T) was founded in 1978 to represent the ENGINEERING CONSULTING PROFESSION in Thailand
Vision & Philosophy C E A T is going to achieve its future position as the LEADER in our Nation's consulting engineering profession and gain recognition from the following targets:  
Specialties With the collective experience and expertise of over 60 members, C E A T integrates the strengths of professionals in providing consulting engineering services in the following disciplines:

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

แบบสอบถามความสนใจโปรแกรม BIM จาก Autodesk

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ใคร่ขอความร่วมมือกับสมาชิกนิติบุคคล วปท. ทุกท่าน โปรดกรอกแบบสอบถามความสนใจโปรแกรม BIM จาก Autodesk ทั้งนี้ บริษัท Autodesk ให้สิทธิในการซื้อโปรแกรม BIM ในราคาพิเศษสำหรับสมาชิก วปท. ทาง วปท. จึงมีความประสงค์จะรวบรวมรายชื่อผู้ที่สนใจ จำนวนที่ต้องการซึ่งจะนำไปใช้ในการขอข้อเสนอราคาพิเศษให้กับทุกท่านต่อไป

สมาชิก สามารถเข้าไปกรอกแบบสอบถามความสนใจโปรแกรม BIM จาก Autodesk ได้ที่นี่  https://forms.gle/46xf4j2Xa1nju8iw7

 

CEAT Journals

Volume Discriptions Date/Year
1 Journal No.1 Apr-07
  - A Cable-Stayed Bridge crossing Chao Phraya River  
  - Ocean Outfall Diffuser for Samut Prakarn Wastewater Management  
  - โครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม  
  - อาคารที่พักผู้โดยสารแห่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
  - โรงซ่อมเครื่องบิน (Hangar) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
2 Journal No.2 Jan-08
  - Review of Suvarnbhumi Airport  
  - แผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยในสันดอนเจ้าพระยา  
  - Rehabilitation of Mae Mao Dam, Chiang Mai, Thailand : A Case Study  
  - เทคโนโลยีรถไฟ MAGLEV  
  - องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและระบบวิศวกรรมปรับอากาศ, ระบายอากาศ  
    และระบบป้องกันอัคคีภัยภายในสถานี และอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน (ตอนที่ 1 และ 2)  
  - โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแบบขั้นบันไดในแม่น้ำโขง  
3 Journal No.3 Mar-09
  - International Association of Bridge And Structural Engineering (IABSE)  
  - Design and Concept of Precast Concrete Jail Cells in the USA  
  - การพัฒนาระบบ การขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS) ในประเทศไทย  
  - Design of 182 m High NN2 Concrete Face Rockfill Dam  
  - Design of Reinforced Concrete Linings of NN2 Headrace Tunnel  
  - Traffic Impact Assessment for Large-Scale Project Development - Current Application  
  - โครงการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  
  - New Bangkok Governament Mega Center "A Turnign point of Green Modern Office"  
  - ระบบบำบัดน้ำเสีย กับ กลยุทธ์ รู้เขา-รู้เรา  
  Investigation and Preliminary Design of Mae Ngat-Mae Kuang Tunnel Chiang Mai  
    Province, Thailand  
4 Journal No.4 Nov-09
  - การจัดทำแบบและใช้แบบตรวจสอบและทดสอบในงานวิศวกรรมโครงสร้าง  
  - โครงการสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  
  - อาคารปฎิบัติการปรีคลินิค และเวชสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 
    มหาวิทยาลัยมหิดล รพ.ศิริราช   
  - เครือข่ายพลังงานทดแทน อีกบาทบาทของการจัดการจากภาครัฐ  
  - โครงการศึกษาและสำรวจออกแบบ เพื่อก่อสร้างท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด  
  - สารสนเทศภูมิศาสตร์ กับการเตือนภัยน้ำท่วมกรณีศึกษา พื้นที่ลุ่มน้ำคลองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  
  - เมื่อเศษอาหารกลายเป็นพลังงาน  
  - กว่าจะเป็นอาคารสีเขียว  
  - การอนุรักษ์พลังงงานในโรงงานอุตสหกรรมพลาสติก  
  - การศึกษาและสำรวจอุโมงค์ในหินที่มีความยาวมากของประเทศไทย  
  - งานก่อสร้างอุโมงค์ Trans-European Network (Berlin-Palermo) Lot H3-4 Munster-Wiesing   
    เมือง Innsbruck ประเทศออสเตเรีย  
  - Conceptual Design for a Precast Concrete Hotel in Irag  
5 Journal No.5 May-10
  - การปรับปรุงโครงสร้างทางพิเศษบริเวณมักกะสันเพื่องานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง  
    ช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน  
  - การซ่อมแซมตอม่อสะพาน 157 จากอุบัติเหตุเรือชนของท่าเรือ SSPT  
  - แนวทางการออกแบบและคำนวณระบบควบคุมควันไฟในโถงเอเทรียม  
  - โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (อ่อนนุช-ซอยแบริ่ง)   
    ประสบการณ์และการเรียนรู้  
  - อนาคตของธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาไทย  
  - โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารองค์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก  
  - การเสริมกำลังโครงสร้าง เพื่อปรับปรุงสะพานเก่า (สะพานนครชัยเสรี) โดยใช้ระบบเส้นใย  
    เสริมกำลังด้วยโพลิเมอร์เป็นแห่งแรกในประเทศไทย  
     6 Journal No.6   Sep-10
  ธุรกิจบริการและการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษาไทย  
  การทำ Commissioning & Performance Test โรงกำจัดตะกอนด้วยเครื่องจักรกล (Filter Press)  
    โรงกำจัดตะกอน บางเขนของประปานครหลวง
 
  - โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ จากคลองแสนแสบ และคลองลาดพร้าว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา  
  - นวัตกรรมบ้านเหล็กยุคใหม่  
  - โครงการระบบส่งไฟฟ้าแรงด้น 230/500 เควี เขื่อนน้ำงึม 2 (สปป.ลาว)  
  - ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างต้องการจัดการน้ำเสียอย่างไร?  
  โครงการจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ควรแก่การอนุรักษ์ภายในเขตผังเมืองเฉพาะหัวหิน  
    จังหวัดประจวบคิรีขันธ์  
     7 Journal No.7     Feb-11
  - PLANNING AND IMPLEMENTING RESETTLEMENT ACTION PLAN FOR NAM NGUM 2   
    HYDROELECTRIC POWER PROJECT IN LAO PDR  
  - การก่อสร้างอุโมงค์ลอดถนนราชพฤกษ์-ถนนนครอินทร์ การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด  
    ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบของระบบผลิตน้ำใช้สำหรับโรงไฟฟ้า Garri ประเทศซูดาน  
  - กลยุทธ์การบริหารการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย   
    (การขนส่งทางน้ำเชื่อมการขนส่งทางถนน)  
  - ปัจจัยในการออกแบบศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากปี ค.ศ.2010  
  - การพัฒนาพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมเพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยา  
  - โครงการก่อสร้างหลังคาอาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
  - แนวโน้มการพัฒนาเมืองในอนาคต  
  การออกแบบการต่อโครงสร้างเหล็ก  
     8  Journal No.8 Dec-11
   - ความรุ้เรื่องแผ่นดินไหวที่วิศวกรและสถาปนิกควรรู้  
  - การประเมินสภาพและความมั่นคงแข็งแรงของสะพาน  
  - โครงการก่อสร้างต้นแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะตลาดสด อ.ต.ก.  
  - ระบบรถไฟฟ้า"เรื่องน่ารู้สำหรับวิศวกรไทย"กรณีศึกษา BTS ส่วนต่อขยาย สายสุขุมวิท   
    สายสุขุมวิท (อ่อนนุข-แบริ่ง)  
  - โครงการทางด่วนยกระดับธากา (Dhaka Elevated Expressway Project)   
    ความร่วมมือของวิศวกรไทยสู่นานาชาติ  
  - โครงการก่อสร้างอาคารสหสาขาวิชานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  - วิศวกรหญิงกับงานสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียม  
  - การประเมินค่าอาคารเก่าในการรับแรงแผ่นดินไหว  
  - ขั้นตอนการสร้างเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำ (Rule Curves) เพื่อการบริหารจัดการเ  
    เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ  
 9 Journal No.9  Aug-12 
  - การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
  - ถึงเวลา"วิศวกรไทย" ต้องใส่ใจและรักษา "สัญญา"   
  - ความเห็นของ ดร.เอกสิทธิ์ต่อ APEC & ASIAN ENGINEERS   
  - การสำรวจ และศึกษาการทรุดตัวของแผ่นดินอย่างเป็นระบบในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล  
  - ผลกระทบของแผ่นดินไหวต่อเขื่อนถม    
  - การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานขนส่ง และ Logistic   
  - ประสบการณ์สัญญาก่อสร้างและระบบการส่งมองโครงการก่อสร้างในรูปแบบ ENGINEERING, PROCUREMENT,   
    CONSTRUCTION MANAGEMENT (EPCM)   
  - CODE OF ETHICS, CODE OF CONDUCT และ CODE OF PRACTICE  
  - การออกแบบและการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  
 10 Journal No.10  Mar-13 
  - Preliminary Evaluation of Bangkok Bike Sharing Program Pilot Service  
  - Exploration on Eco-city Planning   
  - Study on Ecological Path for Urban sustainable Development: A Case Study on Beijing   
    New Town Forest Park Alongs River   
  - Sustainable Reconstruction After Diasters   
  - Dispute Board as A Means to Facilitate Diaster Mitigation and Its Promotion in Asian Region   
  - Establishing the Database of Small Water Resources Across Thailand   
  - Design and Construction of Flood Protection System For Bangpa-in Industrial Estate   
  - Coastal Vulnerablity Assessment: A Tool for Diaster Mitigation and Management  
  - The Lessons Learnt From The Great East Japan Earthquake   
  - Indonesia New Seismic Hazard Map for Seismic Hazard Mitigation  
  - Space-Earth Integration Communication Strategy for Diaster Prevention & Mitigation  
  - Planning, Design & Construction of Healthcare Facilities Safe From Diasters&Easy Accessible   
    to Affected People  
11 Journal No.11 May-16
  - Evaluation of EGAT's Transmission Line Construction Contract  
  - "PMT" New Challenge of Project Management Consultancy A Case Study from "NVRS-IC Gas  
    Pipeline Project"  
  - The Management Perspective of NEDA's Sponsored Project: The Case Study of Tan Thuan  
    Sluice Gate Project, Ho Chi Minh City, Vietnam  
  - Lean Construction on Transmission System Development Project  
  - Project Management of a Power Plant Project with Multiple Main Contractors: A Case Study   
    of DCAP Cogeneration   
  - Risk analysis in a construction project: A case study  
  - การเพิ่มผลิตภาพงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ กรณีศึกษาการก่อสร้างคอนโดมิเนียมสูง 32 ชั้น ของ    
    บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด   
  - การพัฒนารายได้ท้องถิ่นด้วยแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินในระบบ GIS/MIS   
    GIS/MIS for Tax Map and Property  
 12 Journal No.12  Jun-17
  - Implementation of a project status dashboard for construction projects  
  - The Political Economy of Corruption in Thailand's Construction Sector  
  - Overall Process during Bidding and Working in Design Services of Food Processing Plant for  
     International Client  
  - What can Thai local consulting firm do regarding recruiting and retaining staffs and growth   
    going forward against globalization and ACE?   
  - Risk Management for Design-Build Construction of Si Rat-Outer Ring Road Expressway  
    project on The State Railway of Thailand's Land   
  - Benefit of Observational Method for Optimization of Underground Construction Plan  
  - Experience on EGAT Model Plant Project: A Future of Power Plant Management  
  - Managing Stakeholders' Expectation: Example of the freezer expansion task in a busy  
    distribution center   
  - 4D-BIM Applications for Development in Construction Projects   
  - ระบบรางรถไฟ Standard Gauge Vs Meter Gauge เปรียบเทียบข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ  
 13 Journal No.13   Jan-18
  - Natural Slope gradient is a guideline for non-experienced excavation designers  
  - Conflict management of multiple contracts in a project: Contractor part  
  - Technology implementation in construction management using lean construction concept  
  - Customer in king  
  - Guidelines for management of conflicts that arise during construction  
  - Public participation process in conflict areas  
  - Principles and guidelines of risk management for bored pile and diaphragm wall estimation  
    department   
  - Learning individual characters through playing golf   
 14 Journal No.14 Dec-19
  - Rethinking Walkable Environment towards Sustainable City  
  - Powerful of Viral Marketing  
  - Construction Management beyond "Time-Cost-Quality"  
  - A Case Study of Pipe Jacking Method of Metropolitan Waterworks Authority  
  - Seeing the World through an Engineer's Eyes  
  - Guidelines for Setting Time Frames for the Construction of High-Rise Building  
  - Motivating the Construction Management Team  
  - Prepared for BIM  
15 Journal No.15 Jun-20
  - ฺBIM Execution Plan  
  - The Problem During Superstructure Work of Elevated Structure   
  - The Impact of Digital Technology and Artificial Intelligence Disruption on Infrastructure  
    Engineering Design  
  - Work Life Harmony  
  - Ground Improvement with Pile Embankment and Bearing Slab for the Road Construction   
  - Project Management at High Altitude through UAV  
  - How Many Types of Consultancy services are being Provided to Develop a Project?  
  - Geotechnical Engineering Practice in Cambodia   
 

วปท. จับมือกับ ควอนตัม พีพีพี ให้บริการซอฟท์แวร์ระบบ QCONZOL

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) และ บริษัท ควอนตัม พีพีพี คอนซัลติ้ง จำกัด (ควอนตัม พีพีพี) ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการซอฟท์แวร์ระบบ "QCONZOL" เพื่อบริหารจัดการเอกสารหรือเรียกว่า "บริการ QCONZOL" ซึ่งเป็นการให้บริการด้านการบริหารจัดการเอกสารโครงการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพแบบออนไลน์ ด้วยระบบ EDMS เป็นการจัดเก็บ แบ่งประเภท

- จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่

- ค้นหาเอกสาสรและแบบก่อสร้างได้ทันที

- ติดตามตรวจสอบสถานะของเอกสารระบบออนไลน์

- สามารถตรวจสอบ รีวิว คอมเม้นต์ และอนุมัติเอกสาร รวมถึงแบบก่อสร้างร่วมกับทีมงานระบบออนไลน์

ซึ่งสามารถทำงานตอบโจทย์แบบชีวิตวิถีใหม่ สามารถทำงานได้ทุกสถานที่ รวดเร็ว บนคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพา 

วปท. จึงขอเชิญชวนเฉพาะสมาชิก วปท. สมัครการใช้บริการ "บริการ QCONZOL" ในราคาพิเศษสุดสำหรับสมาชิก วปท. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Read more...

 

ขอความร่วมมือในการกรอกแบบสำรวจสุขภาพธุรกิจบริษัทสมาชิก วปท.

ด้วยสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ใครขอความร่วมมือในการกรอกแบบสำรวจสุขภาพธุรกิจบริษัทสมาชิกวปท. ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 แบบสำรวจนี้ได้รับการจัดทำขึ้นโดย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้มาไปใช้สร้างมาตรการที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกสามารถกรอกแบบสำรวจสุขภาพธุรกิจได้ที่ https://forms.gle/LPdhUJbKZ6qUoVzq6 

1. กรุณากรอกข้อมูลให้สมบูรณ์โดยกรอกข้อความตามที่เป็นจริงหรือเลือกคำตอบจากรายการ drop down ที่เป็นข้อทางเลือก - ทำเครื่องหมาย X ลงในช่อง [ ]

2. วปท. จะรักษาไว้เป็นความลับและใช้ข้อมูลที่ได้รับมาภายในคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการสำรวจ ประเมินฯ นี้เท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรการที่เป็นประโยชน์กับสมาชิก

 

ความคืบหน้าคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครํบ กรมบัญชีกลาง เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโดวิด 19

หนังสือจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโดวิด 19 (Coronavirus Dsease 2019 (COVID-19)) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ (เอกสารแนบ)

 

4 สมาคมวิขาชีพ เสนอมาตรการลดผลกระทบจากภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVIC-19

ด้วย 4 สมาคมวิชาชีพ อันได้แก่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อาษา) และสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCA) ได้ทำหนังสือถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่่อง มาตรการลดผลกระทบจากภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงการพิจารณาผ่อนปรนสัญญาภาครัฐ จำนวน 4 ข้อ ตามรายละเอียดสิ่งที่แนบนี้ (หนังสือนำส่งนายกรัฐมนตรี)  ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าอย่างไร วปท. จะรีบดำเนินการแจ้งให้สมาชิก วปท. ได้รับทราบต่อไป

   

VDO Seminar

การบริหารจัดการเอกสารก่อสร้างสำหรับ โครงการขนาดเล็ก

40 Years CEAT

แนะนำการประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษา

ข่าวฝ่ายประชาสัมพันธ์

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ข่าววิชาการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

คณะกรรมการอำนวยการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ข่าว ในประเทศ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ข่าว ต่างประเทศ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ขั้นตอนการ Update ข้อมูลของสมาชิก

ข้อมูลข่าวสาร สำหรับสมาชิก

แบบ สำรวจความคิดเห็น

ท่านให้ความสนใจในหมวดข้อมูลไหนมากที่สุด

Member - 8.2%
วิชาการ - 34.2%
ในประเทศ - 8.2%
ต่างประเทศ - 5.5%
บทความ/เอกสาร - 39.7%
Member's Projects - 4.1%

Total votes: 73
The voting for this poll has ended on: 30 Jun 2012 - 00:00

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มรายงานการสรุปผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ IconDownload แบบฟอร์ม

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

Vistor Counter

free counters
We have 12 guests online

พันธมิตรสมาคม

1 2 3 temca